Trenden tydlig – avfallsmängderna fortsätter att öka

Enligt en färsk statistikrapport från branschorganisationen Avfall Sverige är det en tydlig trend i hela landet att avfallsmängderna fortsätter att öka. Växjö kommun är inget undantag. I Växjö samlades det in 560 kilo hushållsavfall per person under 2017, att jämföras med rikssnittet på 473 kilo per person.

Den årliga rapporten Hushållsavfall i siffror visar att avfallsmängderna ökar igen efter en kortvarig nedgång 2016, en trend som ofta kommer igen i högkonjunktur. När konsumtionen ökar, ökar även avfallsmängderna. Den insamlade mängden hushållsavfall redovisas för den kommun där avfallet uppkommit och samlats in. Den totala mängden består av mat- och restavfall, grovavfall, förpackningar, och returpapper samt farligt avfall och elavfall (inkl. batterier).

I Växjö kommun slängde varje person 560 kilo hushållsavfall under 2017, en siffra som ligger över riksgenomsnittet på 473 kilo per person. Statistiken visar också att stora mängder förpackningar och tidningar slängs i restavfallet och går till förbränning istället för återvinning.

- Vi är inte nöjda med det här resultatet, påpekar Jessica Cedervall, renhållningschef i Växjö kommun. Det handlar om två frågor vi behöver jobba mer med, dels minska mängden avfall som uppkommer, dels förbättra sorteringen av avfall i kommunen.

För att komma åt problemet med ökade avfallsmängder och felsorterat avfall är det tre projekt som Växjö kommun satsar på under de kommande åren:

  • Fastighetsnära insamling i fyrfackskärl införs i Växjö kommun under 2020. Det innebär att förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall sorteras i två sopkärl vid den egna tomten.
  • Återbruksbyn kommer att färdigställas under 2019 för att fler saker ska återbrukas i stället för att slängas.
  • Insamlingen av textilier på återvinningscentralerna kommer att utvecklas och förbättras.

- De här tre åtgärderna är viktiga steg för att förbättra avfallshanteringen i kommunen, fortsätter Jessica Cedervall. Men vi behöver vara medvetna om att det är komplexa frågor som berör både konsumtion och beteende och det är ett långsiktigt arbete vi har framför oss.

Mer om rapporten

Hushållsavfall i siffror är en årlig rapport från branschorganisationen Avfall Sverige. I den presenteras statistik som är inrapporterad av kommunerna själva via ett digitalt statistikverktyg. Det varierar i vilken grad kommunerna rapporterar in statistik, till vissa värden är det 91 procent av Sveriges kommuner som rapporterat in siffror, till vissa är det något färre.

Länk till den fullständiga rapporten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2018