Pelarsalen vinnare av årets Träbyggnadspris

För första gången delar Växjö kommun ut ett Träbyggnadspris. Priset går till byggherren HSB för deras träbyggnation Pelarsalen vid Välludden. Beslutet togs under dagens kommunstyrelse.

Projekt: Nominering till träbyggnadspriset 2018Beskrivning: Fasaden på HSB:s bostadsrättsförening PelarsalenBeställare: Plats: Pelarsalen Väludden

Juryns motivering till nominering av Pelarsalen:

Vackert klassiskt enkelt formspråk med högresta gavelspetsar förskjutna i halvplan tilltalar betraktaren och ger bostadshusen en påtaglig karaktär. Projektet har använt förtillverkade planelement, byggt under tält och därmed skapat torr arbetsplats och goda arbetsförhållanden under hela byggnationen. Genom val av trä där det är rätt använt ges en kraftigt reducerad klimatpåverkan för hela byggnationen. Utvändigt har fasaderna limträpanel i tilltalande varma träkulörer. Bebyggelsen visar på väl lösta bostäder på liten yta med fint dagsljusinfall och stora inbjudande balkonger med synlig behaglig träkonstruktion. Pelarsalen visar förtjänstfullt en byggnation som definitivt tillhör den moderna trästaden i Växjö.

Övriga nominerade till årets Träbyggnadspris var Strandsnäckan vid Växjösjön/Kampen och Vallen vid Växjösjön/Södra Bergundasjön. Mer information och kunskapsartiklar om de nominerade finns att läsa här.

Prisutdelning sker den 25 oktober 2018 klockan 18.00 i entré Björnen på Västra Esplanaden, då även vinnaren av årets Byggnadspris avslöjas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2018