Drönarfotografering i Växjö centrum

Under vecka 42 och 43 kommer Växjö kommun genomföra flygfotografering med drönare över Stortorget och övriga delar av Växjö centrum. Syftet är att uppdatera kommunens digitala kartverk.

Området som berörs av flygfotograferingen. ©Lantmäteriet, Geodatasamverkan ©Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun

Området som berörs av flygfotograferingen. ©Lantmäteriet, Geodatasamverkan ©Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun

Anledningen till flygfotograferingen är att få fram nya underlag för att kunna uppdatera kommunens digitala kartverk. Flygfotograferingen genomförs med hjälp av drönare. I bilden ovan kan du se vilket område som berörs av den kommande fotograferingen, mitt i bilden ligger Stortorget.

När och hur?

Flygfotograferingen kommer att ske dagtid klockan 9-15 under vecka 42 och 43 med start måndag 15 oktober.

Under tiden som drönaren är i luften kan fastigheter inom det rödmarkerade området komma att vara kameraövervakad. Detta kan vara upp till 45 minuter men oftast tar det kortare tid.

Växjö kommun har erhållit tillstånd från Länsstyrelsen och Transportstyrelsen att genomföra denna flygfotografering. Fokus är att kartlägga fastigheter, gator och byggnader så därför kommer inspelat material och bilder som eventuellt innehåller identifierbara personer raderas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2018