Sportkläder läcker silver

Silver i sportkläder tvättas ur efter bara några tvättar och hamnar i avloppsvattnet där det utgör ett hot mot vattnets kretslopp. Det visar helt nya laboratorieanalyser som branschorganisationen Svenskt Vatten publicerar i rapporten ”Silverläckan”. 

Branschorganisationen Svenskt Vatten har låtit analysera så kallade luktfria sportkläder som behandlats med silver.
Efter tio maskintvättar hade 31-90 procent av silvret i kläderna läckt ut.

– Det är oroväckande. Silvret sköljs ner i avloppsvattnet och utgör ett allvarligt hot mot såväl vattnets
kretslopp som bottenlevande organismer i sjöar och hav, säger Anders Finnson miljöexpert på Svenskt Vatten, i ett pressmeddelande.

Svenskt Vatten menar att man bör undvika kläder som behandlats med silver, sådana plagg ställer till stora framtida
problem i miljön och eftersom silvret tvättas ut är det ingen mening att köpa sådana kläder.

- Vi ser också spår av silver i analysresultaten från provtagning vid kommunens avloppsreningsverk, säger Anneli Andersson Chan som är chef för utvecklingsenheten på tekniska förvaltningens VA-avdelning.

För att minska mängden silver i avloppsvatten måste föroreningarna tas bort vid källan, det vill säga hos dem som säljer och köper de silverbehandlade plaggen.

Antibakteriellt silver är giftigt

Antibakteriellt silver klassas som en biocid av EU. Silver toppar Kemikalieinspektionens lista över farliga ämnen i
miljön. Mycket av silvret samlas idag på sjöbottnar där det utgör ett stort hot mot bottenlevande organismer.

Antibakteriellt silver från behandlade textilier är den största kända källan till silver till reningsverken. Mängden
silver in till reningsverken måste minska med mer än hälften för att vattnets kretslopp ska vara hållbart på sikt. Antibakteriellt silver i kläder ökar alltid mängden silver till reningsverken - dessa kläder driver alltså på utvecklingen åt precis fel håll.

Nya tvättråd för sportkläder

Med anledning av analysresultaten har Svenskt Vatten tagit fram nya tvättråd för sportkläder som behandlats med
silver. De föreslår att kläder med silver tvättas för hand och att tvättvattnet lämnas till återvinningscentralen som farligt avfall - men ännu bättre är förstås att låta bli att köpa kläder med silver. Det är enklare och bättre för miljön.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2018