Växjö kommun beviljas 2,5 miljoner kronor till förstudie för läkemedelsrening i avloppsvatten

Naturvårdsverket har beviljat Växjö kommun ett bidrag för att under 2019 genomföra en förstudie för läkemedelsrening på avloppsreningsverket Sundet.

Syftet med förstudien är att kartlägga behovet av läkemedelsrening och att ta fram underlag för hur och var i processen ett sådant reningssteg bäst skall sättas in.

- Jag ser det som mycket värdefullt att vi kunnat få bidrag till de här viktiga inledande delarna, säger Sofia Stynsberg (M) som är tekniska nämndens ordförande, förutom den grundläggande förstudien finns det även utrymme att göra en del begränsade pilotförsök.

Förstudien omfattar provtagning och analys av läkemedelsrester på en rad punkter, både innan vattnet
kommer till reningsverket och inom reningsverket, samt i det vattendrag som tar emot avloppsvattnet efter reningen.

- Att värna våra vattendrag är grundläggande för en ren miljö, säger Cheryl Jones- Fur (MP) 2:e vice ordförande i tekniska nämnden, det här är en investering för framtiden som ligger rätt i tiden nu när Växjö växer.

- En spännande utmaning för vår organisation som också bidrar till kompetensutveckling, säger Steve Karlsson som är VA-chef på tekniska förvaltningen, nu skall vi omedelbart ta tag i att forma projektgruppen.

Naturvårdsverket beviljar investeringsbidragen till avloppsreningsverk för rening av läkemedelsrester. Sammanlagt fördelas 85 miljoner kronor ur regeringens satsning för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra miljögifter till hav, sjöar och vattendrag. De beviljade projekten innebär att nya anläggningar kommer att byggas, vilket är en viktig del för den fortsatta utvecklingen av både teknik och kunskap.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2018