Växjö kommun får 16,5 miljoner kronor för ökat bostadsbyggande

Det byggs fortfarande mycket bostäder i Växjö kommun och även i år har kommunen ansökt om byggbonus från regeringen. Nu har statsbidraget fördelats och Växjö kommun fick 16,5 miljoner i byggbonus.

För att få ta del av byggbonusen behöver kommunerna bland annat ha en aktuell översiktsplan och aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning. Hur mycket pengar kommunen sedan får, grundas på hur många bostäder som påbörjats och hur många nyanlända som blivit folkbokförda i kommunen under en tolvmånadersperiod.

I år har statsbidraget minskat från 1,8 miljarder 2017 till 1,4 miljarder 2018. Antalet startbesked har också minskat i Växjö kommun, från 1 515 förra året till 797 för samma period det här året.

- Vi budgeterade för ett minskat bidrag jämfört med tidigare, men det blev ändå något lägre än vad vi förutsåg, säger Catharina Winberg (M), styrelseordförande Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

Förra året fick Växjö kommun 30,5 miljoner, i år 16,5 miljoner. Kommunen har budgeterat för 20 miljoner kronor.

Fakta om byggbonus:

Den statliga byggbonusen är ett bidrag som regeringen fattade beslut om i april 2016 för att öka bostadsbyggandet. Kommunbonusen betalas ut årligen till de kommuner som ansöker om bidraget och uppfyller de krav, som till exempel riktlinjer för bostadsförsörjning, som ställs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2018