Installera eldstad eller rökkanal?

Planerar du att installera eller ändra en elstad eller rökkanal? Då krävs inget bygglov utan du behöver bara göra en anmälan.

Nu när vintern kommit är det många som planerar att installera eldstäder av olika slag. Exempel på eldstäder är braskamin, pelletseldande kaminer, kökspannor, köksspisar med mera. Här får du svaren på de vanligaste frågorna när det kommer till installation eller ändring av en eldstad eller rökkanal:

Behövs det bygglov?

Nej det behövs inte bygglov. Däremot måste du göra en anmälan. Du kan göra en anmälan via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Hur mycket kostar det?

Anmälningshanteringen kostar cirka 1 200 kronor och innefattar handläggning och expediering.

Vilka handlingar behöver jag skicka med anmälan?

Om du bara installerar eller byter ut eldstaden och inte rökkanalen, alltså din skorsten, ska du bifoga:

  • Planritning i skala 1:100 som visar eldstadens placering
  • Ett intyg som visar att eldstaden är miljögodkänd

Om du installerar eller byter ut både eldstaden och rökkanalen ska du bifoga:

  • Planritning i skala 1:100 som visar eldstadens placering
  • Sektionsritning i skala 1:100 som visar rökkanalens dragning, att skorstenens höjd över taktäckning är minst en meter och att den mynnar över husets högsta nock. Med taktäckning menas det övre skiktet på taket, till exempel betongpannorna.
  • Ett intyg som visar att eldstaden är miljögodkänd
  • Ett intyg som visar att rökkanalen är miljögodkänd

Vad händer när anmälan är inskickad och hur lång tid tar det?

När vi tagit emot din anmälan och den är komplett så får du ett startbesked som innebär att du får påbörja installationen. Normalt tar det max två veckor att få sitt startbesked.

Tillsammans med startbeskedet får du också en kontrollplan. När installationen är klar skriver du på kontrollplanen och skickar in till stadsbyggnadskontoret som en bekräftelse på att du följt startbeskedet.

När kontrollplanen och ett godkänt besiktningsbevis från skorstensfejarmästaren har kommit in till din bygglovshandläggare får du ett slutbesked. Det är först då du kan börja använda din rökkanal eller eldstad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2021