Förtydligande av nya rutiner för betalning av fakturor för sophämtning

Växjö kommun har nyligen skickat ut information om nya rutiner för betalning av fakturor för sophämtning. Anledningen till förändringen är att Växjö kommun från och med 2019 bildar ett kommungemensamt avfallsbolag, Södra Smålands avfall och miljö, som ska sköta sophämtning och fakturor för avfall.

Vi vill förtydliga informationen

De fakturor, för både avfall, vatten och avlopp, som du fått under december 2018 ska du betala på samma sätt och till samma bankgiro 357-1833 som tidigare. (Fakturorna har sista betalningsdag 2 januari). Det är först när decemberfakturan är betald som du kan säga upp eller ansöka om nytt autogiro.

För att betala dina fakturor för avfall (renhållning, sophämtning) från Södra Smålands avfall och miljö som du får från och med 2019, ska du använda avfallsbolagets bankgironummer 5306-8425 vid betalning. Om du använder autogiro behöver du då anmäla om nytt autogiro för avfall. Sök efter Södra Smålands avfall och miljö AB i internetbanken, eller kontakta oss för att få en blankett. Om du har kommunalt vatten och avlopp måste du behålla även ditt nuvarande autogiro, för att där i fortsättningen kunna betala dina vattenfakturor.

För fakturor för vatten och avlopp som du får från Växjö kommun från och med 2019, fortsätter du att använda samma autogiro och bankgiro 357-1833 som tidigare. Du behöver inte ändra något för dina fakturor för vatten och avlopp.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2018