E-tjänst för bygglov avstängd framöver

I början av 2019 får Växjö kommun en ny e-tjänst för att ansöka om bygglov och göra anmälan. Fram till dess kommer ingen e-tjänst för bygglov vara tillgänglig. Nya och pågående ansökningar sköts via e-post.

Efter årsskiftet får stadsbyggnadskontoret på Växjö kommun ett nytt ärendehanteringssystem som heter Castor. I Castor kommer det finnas en tillhörande e-tjänst för att ansöka om bygglov och göra en anmälan som kommer ersätta nuvarande e-tjänst Mittbygge.

Ingen e-tjänst under ett tag

Med anledning av denna förändring kommer nuvarande e-tjänst för bygglov stängas ner från och med nu. Den nya e-tjänsten kommer förhoppningsvis vara uppe och igång senast i februari 2019.

Det kommer alltså vara en lucka på ett antal veckor där det inte finns någon e-tjänsthantering för bygglovsfrågor.

Hur sköts bygglovsansökningar och anmälan under tiden?

Om du har ett pågående ärende som behöver kompletteras går det inte längre att göra i Mittbygge. Skicka istället in kompletterande handlingar och frågor via e-post till stadsbyggnadskontoret@vaxjo.se och hänvisa till ärendets diarienummer.

Vill du göra en helt ny ansökan eller anmälan gör du på samma sätt och kontaktar stadsbyggnadskontoret via e-postadressen ovan. Du kan också ringa till Växjö kommuns kontaktcenter på 0470-410 00 och be om att få prata med en bygglovshandläggare.

Varför gör vi såhär?

Beslutet att stänga ner Mittbygge redan nu och ha ett glapp utan e-tjänst är för att underlätta både för sökande och personal. Eftersom ett nytt ärendesystem med e-tjänst är på gång inom kort vill vi undvika att föra in nya ansökningar och anmälan i det gamla systemet som inom kort ändå ska flyttas.

Därför blir det enklare att hantera övergången genom att använda e-post och telefon denna korta period.

När är den nya e-tjänsten uppe och igång?

Vi har inget exakt svar på det. Stadsbyggnadskontoret får det nya systemet Castor i januari 2019. Därefter följer en period där alla handläggare ska gå internutbildningar och flytta över alla pågående ärende i det nya systemet.

Förhoppningen är att den nya e-tjänsten kommer vara öppen senast i februari. Information om detta kommer läggas ut här på vår webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2018