Arbete med VA-ledning i Årydsjön

Huvuddelen av arbetet utförs ute på Årydsjön och vid badplatsen i Furuby.

Uppaterad 2019-05-09

Vi byter ut den befintliga sjöledningen för spillvatten mellan Furuby och Åryd. Arbetet pågår från början av maj till slutet på juni 2019.

Påverkan under byggtiden

Arbetet innebär att dykare vistas i och på sjön. Under tiden för monteringsarbetet kommer ledningen att ligga i vattenytan på sjön. Efter det tynger vi ner ledningen med vikter mot sjöbotten och den gamla ledningen tas bort.

Arbetet innebär att det är begränsad framkomlighet för båttrafik på Årydsjön. Det går att passera över ledningen på några platser på sjön främst i vid Åryd. Om du vistas på Årydsjön, var uppmärksam och håll utkik efter markeringar för redskap och maskiner i arbetsområdet.

Så här går det till

Hela arbetet beräknas ta ungefär två månader. Den första veckan kommer arbetet mest att vara dykarbeten. Efter det börjar arbetet med den nya ledningen. Den gamla ledningen lyfts upp och ligger i vattenytan på sjön. Den nya ledningen monteras ihop vid badplatsen i Furuby och det tar cirka 3 veckor. Därefter dras den nya ledningen ut på sjön och sänks ned till sjöbotten och den gamla ledningen tas bort, det beräknas ta cirka 2 veckor.

Om du har frågor

Hör av dig till kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller e-post: info@vaxjo.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2019