Direktmöte i Kalvsvik den 20 maj 2019

Den 20 maj, 2019, klockan 18.30 är du välkommen på Direktmöte i Kalvsvik. Politiker och tjänstepersoner finns på plats och du har möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter om vad du vill.

Mötet hålls i Kalvsviks bygdegård. Mötet kommer ske enligt rundabordsmodellen med följande teman och tjänstepersoner från Växjö kommun:

  • Bostäder - Per-Åke Janén, VD Vidingehem
  • Utbyggnad av fibernätet - Mats Bildh, affärsområdeschef Wexnet
  • Skola och barnomsorg - Anders Tjäder, områdeschef Västra skolområdet utbildningsförvaltningen
  • Trygghet - Fredrik Ivarsson, avdelningschef produktionsavdelningen, tekniska förvaltningen
  • Service och besöksnäring - Therese Friman, näringslivsutvecklare, näringslivskontoret

På mötet deltar även kommunstyrelsens vice ordförande Eva Johansson (C), kommunalråden Oliver Rosengren (M), Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S), Växjö kommuns landsbygdsutvecklare Björn Idlinge samt Eva Larsson-Ringqvist från sockenrådet.

Mötet avslutas klockan 20.30. Vi bjuder på fika.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2020