Förbättrad kommunikation när Växjö kommun inför ny sms-tjänst

Växjö kommun inför nu en sms-tjänst för driftinformation om kommunalt dricksvatten. Tjänsten gör att invånare som exempelvis drabbas av en vattenläcka snabbt kan få information med sms.

- Det är inte ofta invånarna blir utan kommunalt vatten men om det händer är det viktigt att de får information, säger Leif Gummesson, enhetschef på tekniska förvaltningen. Därför känns det rätt att vi satsar på att ytterligare förbättra vår kommunikation kring sådana händelser.

Den nya tjänsten, som tas i bruk i juni 2019, kan användas vid till exempel akuta vattenläckor och planerade vattenavstängningar vid underhållsarbete. Sms-tjänsten blir ett komplement till kommunens andra kanaler. Liknande system används av andra kommuner.

- Det här blir ett ännu snabbare och mer träffsäkert sätt få ut information om vi tillfälligt behöver stänga av vattnet i ett bostadsområde eller på en viss gata, säger Leif Gummesson.

Sms kommer inte att användas för någon form av försäljning eller marknadsföring.

Vilka får sms?

Om det blir en störning på dricksvattnet skickas sms till mobilnummer som är registrerade inom det aktuella området. Med den nya tjänsten når man dem som är folkbokförda i Växjö kommun, under förutsättning att de har ett officiellt abonnemang för mobiltelefon som är knuten till den adressen.

Man kan enkelt anmäla fler mobilnummer på kommunens webbplats, till exempel för:

  • telefon med oregistrerat kontantkort
  • att ta emot sms om driftstörningar hos anhöriga
  • bostadsbolag och fastighetsskötare med ansvar för flera fastigheter
  • den som äger fritidshus i kommunen, men är skriven i en annan kommun.

Om man inte vill få sms

Det går även att avanmäla sitt mobilnummer om man inte vill ha sms om driftstörningar för vatten. Det gör man på Växjö kommuns webbplats www.vaxjo.se/driftsms.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2020