Årets byggnadspris gick till Vallen och Geologen tog hem årets träbyggnadspris

Ikväll delades 2019 års byggnadspris och träbyggnadspris ut. Vallens byggherrar Växjöbostäder och Midroc samt Geologens byggherre GBJ Bygg fick ta emot priser i respektive kategori i konkurrens med två andra nominerade.

Vid byggnadsnämndens sammanträde i eftermiddag fattades beslut om vem som skulle vinna årets byggnadspris:

- Vi hade som vanligt tre jättebra förslag där Vallen är en värdig vinnare med sin blandade bebyggelsetyp som smälter in perfekt i landskapet runt om, säger Rickard Karlsson (L), byggnadsnämndens ordförande.

Motiveringen för Vallen, vinnare av byggnadspriset lyder:
Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i en blandad bebyggelsestruktur i 2-8 våningar. Husens placering i landskapet ger spännande rumssamband och fina siktlinjer. Variation i både liten och stor skala samspelar och ger en väl utformad vardagsarkitektur med gediget uttryck. De karaktäristiska gavelmotiven bidrar till en ny stadssiluett. Fasadernas utformning med olika kulörer och inslag av paneler och cederspån skapar både variation och håller samman helheten. Väl sammahållet formmässigt och materialmässigt. Informella innegårdar ger en lugn karaktär. Helheten och trivselfaktorn överglänser de enskilda huskropparna. Ett projekt i trästaden Växjö med välgenomtänkt helhetsperspektiv som nu står färdigt, väl genomfört hela vägen.

Årets träbyggnadspris gick till Geologen vid Trummens strand

- GBJ Bygg har vid sjön Trummen, och genom kvarteret Geologen, visat på fördelarna en träbyggnation kan skapa – med ett tänk att trä ska genomsyra allt. Det är ett modernt stadskvarter med stort fokus på hållbarhet och inte bara när det gäller de miljövänliga materialen. Ett vackert landmärke i Växjö och väl värda detta pris, säger Catharina Winberg (M), ordförande i Växjö Kommunföretag VKAB.

Motiveringen för Geologen lyder:
Ett typexempel på fördelarna med träbyggnation. Estetiskt tilltalande arkitektur kombinerat med miljötänk i ett paket som andas god stadsplanering och hållbarhet. Ett landmärke längst Trummens strand som kommer att glädja både förbipasserande och boende i många år framöver.

Övriga nominerade till byggnadspriset var Geologen 1 och ICON Växjö och till träbyggnadspriset var Arkitektbolaget och Forskningsprojektet ”Höga hus i trä”.

Mer information om priserna, vinnarna och de nominerade för:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2019