Vi utför underhållsarbete med brandposter

Arbetet utförs områdesvis och beräknas pågå under året. Vi informerar via vår sms-tjänst i varje nytt område som påbörjas. Det betyder att du kan få sms från oss när vi kommer till ditt område.

I samband med underhållsarbetet spolar vi vatten med kraftigt tryck. Det kan innebära att vattentrycket i kranen tillfälligt blir lägre eller högre än normalt, i det aktuella området. Även tillfällig missfärgning av vattnet kan förekomma. Efter arbetet kan du spola vatten några minuter så försvinner missfärgningen.

Kommunens sms-tjänst

I samband med våra utskick av sms har vi fått frågor om de verkligen kommer från Växjö kommun, och det gör de alltså. Vi använder en särskild sms-tjänst för att informera om störningar i samband med arbete på vattenledningar.

Läs mer om vår sms-tjänst

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2020