Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Vi bygger en ny pumpstation för avloppsvatten i Växjö

Från 17 februari och cirka tre veckor framåt pågår arbetsmoment som medför buller. Det gäller främst då vi förstärker grunden till den nya pumpstationen på Södra Järnvägsgatan 6 med så kallad spontning. Arbetet utförs dagtid, klockan 07.00-18.00.

Med den nya pumpstationen kan vi dels minska belastningen i avloppsledningarna, och dels minska risken för översvämningar vid kraftiga regn. Den nya pumpstationen byggs inne på fastigheten på Södra Järnvägsgatan 6 i Växjö.

Arbetet pågår till november 2020. Gatan är öppen för trafik under tiden för arbetet, men byggtrafik förekommer i området. Var extra uppmärksam i trafiken!

Information med sms

När det är dags att börja med de delar av arbetet som medför buller, skickar vi ett meddelande med sms. Sms skickas då till mobilnummer som är registrerade på adresser i närområdet. Du kan själv registrera fler mobilnummer om du vill få våra sms. Läs mer om vår sms-tjänst på www.vaxjo.se/driftsms

Bakgrund

I takt med att staden växer så ökar belastningen på stadens befintliga huvudledningar för spillvatten och dagvatten. Den nya pumpstationen ska hjälpa till att snabbare pumpa undan vattnet i ledningarna som kommer från norra och centrala delarna av Växjö. På så sätt kan de ledningarna ta emot större mängd vatten. Med den nya pumpstationen är ledningarna också bättre förberedda för eventuell ny bebyggelse i de norra delarna av staden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2020