Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Information om VA-arbeten i Sandsbro

Vi anlägger nya markledningar för vatten och avlopp på förra butikstomten på Fyllerydsvägen 2 i Växjö. Arbetet är en förberedelse till ny bebyggelse.

När?

Arbetena pågår från vecka 10 (början av mars) till vecka 20 (början av maj).

Påverkan under byggtiden

Arbetena, som utförs i flera etapper, innebär bland annat grävarbeten i gatan. Trafiken leds om och byggtrafik förekommer i området. Följ skyltningen i området och var extra uppmärksam i trafiken!

Etapp 1

Pehr Bäckmans väg kommer att vara avstängd för trafik från slutet av februari och cirka en månad framåt. Under tiden hänvisas boende på Toftasjövägen och Pehr Bäckmans väg till cykelvägar för infart (västra delen av området) och utfart (östra delen), se kartan nedan.

Etapp 2

Arbetet sker i huvudsak på Fyllerydsvägen, från Furumovägen till Pehr Bäckmans väg.


Etapp 3

Arbetet sker i huvudsak på Furumovägen, från Fyllerydsvägen till gång- och cykelvägen väster om förra butikstomten.

Tillfälliga vattenavstängningar kan förekomma i samband med omkopplingar av vattenledningar.

trafikomledning i Sandsbro
Senast uppdaterad: 7 mars 2022