Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunen gör en åtalsanmälan på vindkraftparken i Målajord

Miljö- och hälsoskyddskontoret har idag skickat in en åtalsanmälan på vindkraftparken i Målajord. Anledningen är att vindkraftsbolaget startade anläggningsarbete med bland annat vägar innan den så kallade ekonomiska säkerheten blivit godkänd av Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar.

Bolaget har tillstånd, enligt Miljöbalken, att få bygga och driva tre vindkraftverk i Målajord. Enligt tillståndet måste bolaget få en ekonomisk säkerhet godkänd av Miljöprövningsdelegationen innan bolaget får börja med anläggningsarbeten. Ekonomisk säkerhet innebär att man är skyldig att lägga undan pengar för eventuella kostnader för att ta ned och ta hand om vindkraftverken, vid exempelvis en konkurs. Den ekonomiska säkerheten har ännu inte blivit godkänd av Miljöprövningsdelegationen.

- Vi fick in synpunkter från de närboende, vilket gjorde att vi åkte ut på plats för att kontrollera. På plats såg vi att anläggningsarbetena var påbörjade. Vi är då skyldiga att lämna in en åtalsanmälan då detta helt enkelt är ett brott mot tillståndet, säger Kaisa Sandstedt, enhetschef på miljöskyddsenheten, Växjö kommun.

Åtalsanmälan har skickats till polismyndigheten som nu startar ett ärende.

Senast uppdaterad: 28 februari 2020