Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nu kan du ansöka om bygglov via e-tjänst

För att göra det enklare att ansöka om bygglov lanseras idag kommunens e-tjänst för bygglov, anmälan, förhandsbesked och strandskydd. Via kommunens nya e-tjänst kan du utföra och följa dina ärenden helt digitalt.

E-tjänsten riktar sig både till dig som privatperson och företagare. I e-tjänsten kan du förutom att ansöka om bygglov även ansöka om förhandsbesked, strandskyddsdispens eller göra en anmälan för det som inte kräver lov, till exempel installera en eldstad.

I e-tjänsten finns även ”Mina sidor” Länk till annan webbplats. där du kan följa dina pågående ärenden eller göra kompletteringar. All kommunikation med handläggaren kommer att ske på ”Mina sidor” och när något nytt har hänt i ditt ärende kommer du att få avisering via e-post. Du som redan har ett ärende hos kommunen kommer att fortsätta kontakten via e-post tills ärendet är klart.

Du loggar in i e-tjänsten med ditt mobila bank-id.  Länk till annan webbplats.(Fungerar i alla webbläsare förutom i Internet Explorer.)

Observera att personer mer skyddad identitet inte kan ansöka eller göra en anmälan via e-tjänst. Detta på grund av att personuppgifter automatiskt kommer att registreras i vårt system.

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

Senast uppdaterad: 7 mars 2022