Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ett steg närmare en tryggare vattenförsörjning i Braås

Växjö kommun har idag lämnat in ett underlag till Länsstyrelsen inför miljöprövning av ett förslag om ändrad vattenförsörjning för Braås. Med den nya lösningen ökar kapaciteten för vattenförsörjningen i Braås. Målet är även enklare rening för att producera dricksvatten, eftersom det nya råvattnet från Örken har bättre kvalitet.

Det nya förslaget innebär att vatten ska hämtas från sjön Örken och ledas via sjö- och markledningar till nuvarande vattenverk. Vattnet kommer därefter att förbehandlas innan det används för att förstärka och förbättra tillgången på grundvatten i vattentäkten.

I ett första skede ska Länsstyrelsen granska underlaget inför ett kommande samråd med berörda. Nästa steg i ärendet blir ett samråd, preliminärt under våren 2020. Då får de som bedöms berörda, allmänhet och myndigheter möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter. Växjö kommun kommer dels att annonsera om samrådsförfarandet i dagspress, och dels bjuda in berörda till ett möte där förslaget presenteras.

I Braås vattentäkt har både tillgången på vatten och råvattnets kvalitet gradvis försämrats. Samtidigt växer samhället med nya bostadsområden.

- De senaste åren har det funnits en tillfällig lösning för att förbättra vattenförsörjningen, men orten har nu behov av en permanent lösning för dricksvatten, säger Sofia Stynsberg (M) ordförande i tekniska nämnden.

Parallellt med utredningen om vatten till Braås ser Växjö kommun över Rottnes framtida vattenförsörjning. Ett möjligt alternativ för Rottne kan vara att leda vatten från Braås, antingen som huvudtäkt eller som reservvatten. Förslaget inkluderar därför även Rottnes vattenbehov.

- Den extra kapaciteten skulle även innebära ett viktigt tillskott i Växjö kommuns möjligheter att få fram dricksvatten i ett nödläge, säger VA-chef Steve Karlsson.

Senast uppdaterad: 11 mars 2020