Vattenläget bättre men det är fortsatt höga nivåer

Den senaste tidens väder har gjort att tillflödet till sjöar och vattendrag har minskat. Det höga vattenståndet har kulminerat, men nivåerna är fortfarande höga i Helgasjön och Salen, samt längs vattendraget Helige å mellan dessa sjöar.

- Vattennivåerna håller sig höga även fortsättningsvis och bedömningen är att det kommer att dröja veckor och på vissa platser månader innan vattennivåerna återgår till att vara normala för årstiden, säger Andreas Hedrén, sjöansvarig i Växjö kommun.

Varningen om att vara försiktiga och hålla avstånd till vattendrag kvarstår. Strandkanter längs med strömmande vatten, mark kring broar med mera kan på flera platser ha blivit underminerade

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2020