Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Vatten och klimat i årets tema för Världsvattendagen

Vi uppmärksammar Internationella Världsvattendagen som infaller varje år den 22 mars. Temat för 2020 är Vatten och klimatförändring.

I årets tema ligger fem budskap som belyser vattensituationen globalt:

 • Alla insatser räknas och är viktiga.
 • Vatten och klimatförändringar är tätt sammankopplade.
 • Att anpassa våra liv till de vattenutmaningar vi har framför oss räddar både hälsa och liv.
 • Att använda vatten mer effektivt minskar utsläppen av växthusgaser.
 • Vi har inte råd att vänta.

Många kan med enkla medel minska sin förbrukning i vardagen utan att ge avkall på ett bekvämt liv. På så sätt kan man bidra till flera av årets budskap. Här kommer några tips.

Medveten vattenförbrukning

I genomsnitt använder varje person i Sverige 140 liter vatten per dygn. Vi använder vatten till mycket mer än att bara dricka. Det mesta går åt för att sköta den personliga hygienen. Det används också till industrier och att fylla badbassänger.

De största vattenmängderna i hushållen går åt till:

 • 60 liter för personlig hygien
 • 30 liter för toalettspolning
 • 15 liter för disk
 • 15 liter för tvätt
 • 10 liter för mat och dryck
 • 10 liter för övrig användning

Mer information om dricksvatten och hur du kan använda vatten med eftertanke.

Drick kranvatten

Kranvatten är bättre för miljön. Förpackat vatten kräver tillverkning och tunga transporter och orsakar onödiga utsläpp och avfall. Kranvatten är lokalproducerat och distribueras i ledningar, och det är mycket energisnålt. Att producera och leverera en liter förpackat vatten kräver minst 300 gånger mer energi, än att tappa upp en liter vatten från kranen.

Kranvatten är mer ekonomiskt. Lokalproducerat färskt vatten som levereras direkt till din kran är 250 gånger billigare, än en flaska vatten i butik. Kostnaden är räknad på det billigaste literpriset, köpt i en vanlig mataffär. (Källa: Svenskt vatten)

Vill du att din verksamhet, förening eller event ska vara Kranmärkt? Läs mer på www.kranmarkt.se Länk till annan webbplats.

Om Världsvattendagen

Världsvattendagen startades på initiativ av FNs generalförsamling år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman. Målet med Världsvattendagen är att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former - att sprida information kring vattenfrågor och väcka engagemang för vattenrelaterade problem.

Den officiella sidan för Världsvattendagen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022