Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Medborgarlöfte med fokus på ungdomsgrupperingar för ökad trygghet i kommunen

Idag signerade kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) och lokalpolisområdeschef Jonas Eek det gemensamma medborgarlöftet för ökad trygghet och minskad brottslighet i kommunen. Genom medborgarlöftet lovar parterna att bland annat arbeta proaktivt mot ungdomsgrupperingar som skapar oro på allmänna platser.

Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) och lokalpolisområdeschef Jonas Eek skrev under medborgarlöftet

Medborgarlöftet ska öka invånarnas inflytande i trygghetsarbetet och ska ses som ett komplement till den lokala samverkansöverenskommelse som finns mellan Växjö lokalpolisområde och Växjö kommun.

- Vi tar nu ytterligare steg framåt mot ett tryggare Växjö. Medborgarlöftet är en bindande överenskommelse med åtgärder som visar på det goda samarbetet som finns mellan kommunen och Polisen. Att ha en gemensam samsyn på problemen är grundläggande för en trygg kommun, då kraftsamlar vi på riktigt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fokus i medborgarlöftet blir att arbeta proaktivt mot ungdomsgrupperingar som påverkar allmän ordning och skapar oro på allmän plats.

- Under de senaste åren har problematiken med ungdomsgrupperingar som skapar otrygghet ökat i kommunen. Lägesbilden visar att vissa ungdomsgrupperingar bidrar till otrygghet för våra invånare och upplevs vara ett problem på flera allmänna platser i kommunen, säger Jonas Eek, lokalpolisområdeschef.

Växjö Lokalpolisområde och Växjö kommun lovar i medborgarlöftet att:

  1. Ingripa mot ungdomar som stör den allmänna ordningen och involvera vårdnadshavare
  2. Ha en hög vuxennärvaro vid festivaler och ungdomsevenemang i form av nattvandrare, fältarbetare, poliser och polisvolontärer
  3. Öka vuxennärvaron i Växjö centrum och andra prioriterade områden under tidpunkter som upplevs vara otrygga
  4. Genomföra minst 80 utbildningstillfällen kring värdegrund och
    konsekvenser av brottsligt eller normbrytande beteende för ungdomar i Växjö kommun
  5. Bidra med förebyggande tips och råd till butiker, fastighetsägare och bostadsbolag för att förebygga brott och skapa tryggare miljöer

Medborgarlöften gäller fram till den 1 augusti 2022 och uppföljning sker kontinuerligt.

Om medborgarlöftet

Medborgarlöftet bygger på dialog med medborgarna och fokuserar på vad de som bor, verkar eller vistas i ett område upplever som viktigt för att känna sig trygga och säkra. Till grund för medborgarlöftet finns information från den lokala trygghetsmätningen, medborgardialoger samt insamlade åsikter från poliser, tjänstemän, politiker, näringsidkare och invånare i kommunen. Kommuninvånarna har fått svara på frågor om upplevd otrygghet och vilken brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet som bör prioriteras i kommunen.

Medborgarlöftet 2020-2022 , 83 kB.
Senast uppdaterad: 7 mars 2022