Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Avgifter för vatten och avlopp från och med 2021

Tekniska nämnden har lämnat förslag till ny taxa för VA. Förslaget innebär att brukningsavgiften höjs från och med 1 januari 2021, och att övriga VA-avgifter är oförändrade. Förslaget lämnas nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Det är den rörliga delen av brukningsavgiften, förbrukningen av vatten, som föreslås höjas med 40 öre per kubikmeter. För en villa skulle det innebära en höjning av brukningsavgiften med cirka 60 kronor per år, och för en lägenhet i flerfamiljshus cirka 53 kronor per år.

Förslaget till ny VA-taxa lämnas nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Senast uppdaterad: 2 juni 2020