Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Klipp häcken för fri sikt

Många fastighetsägare har häckar, träd eller annan vegetation som växer längs tomtgränsen mot vägen. På våren och sommaren växer sig häckarna ibland lite för stora och skymmer sikten. Det kan vara en trafikfara.

För att trafikmiljön ska bli så säker som möjligt krävs det att både vi från kommunen och du som är fastighetsägare tar ett gemensamt ansvar. Det är viktigt att du som är fastighetsägare ser till att inga häckar, växter eller träd skymmer sikten i korsningar, vid utfarter eller skyltar och belysning.

Mer information om vad som gäller här på webbplatsen.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022