Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Fortsatt sopsaltning på gång- och cykelvägar

​Eftersom tekniska nämnden visat ett minusresultat på 10,4 miljoner kronor för 2020 togs en åtgärdsplan fram för att få budgeten i balans. Åtgärdsplanen innehöll bland annat minskad ambitionsnivå för snöröjningen och minskade insatser i naturreservaten. Kommunstyrelsen har nu beslutat att låta tekniska nämnden avstå från dessa två åtgärder.

- I dessa coronatider när våra invånare uppmanas att inte åka kollektivt är det viktigt att cykelvägarna fungerar bra och att de saltas. Under pandemin rör vi oss även allt mer i naturen och därför är det viktigt att fortsätta sköta naturreservaten och rekreationsskogar som används flitigt av våra invånare och besökare, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Med anledning av coronapandemin togs i våras beslut om att införa avgiftsfri parkering under tre månader. Detta i samband med att avvakta den planerade höjningen av parkeringsavgifterna innebar att tekniska nämnden fick minskade intäkter. Detta har resulterat i ett underskott för nämnden på 10,4 miljoner. För att få ekonomin i balans togs en åtgärdsplan fram med ett antal förslag till åtgärder för att hantera underskottet.

Åtgärden om gatudriften innebar bland annat att kommunen inte skulle sopsalta gång- och cykelvägar, ha ökat snödjup innan åtgärd och minskad andel belysningspunkter som är tända under vissa tider.

- Tekniska nämnden har kommit in med en åtgärdsplan som visar på handlingskraft för att få en budget i balans. Kommunstyrelsen vill inte tumma på snörröjning och trafiksäkerheten utan kommer godkänna att de inte vidtar vissa åtgärder i planen, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

På kommunstyrelsens möte togs punkten om minskad ambitionsnivå gällande gatudrift samt minskade insatser i naturreservaten bort. Dessa åtgärder motsvarar 3,5 miljoner kronor. Formellt beslut tas av kommunfullmäktige i oktober.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2020