Kommunen efterlyser byggnader med underspända limträbalkar

Efter ett takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. Växjö kommun har därmed påbörjat en inventering och efterlyser byggnader i kommunen med underspända limträtakbalkar.

Statens haverikommission, SHK, har skickat en uppmaning till Sveriges alla byggnadsnämnder att utvärdera tak med underspända limträtakbalkar ur säkerhetssynpunkt för att undvika fler takras. Uppmaningen från SHK till Sveriges byggnadsnämnder gäller generellt takkonstruktioner med limträbalkar av typ underspända takstolar eller underspända balkar. Denna typ av takkonstruktion kan finnas i idrottshallar, ridhus samt industribyggnader och avser inte enbart den specifika takkonstruktion som fanns i Tarfalahallen i Kiruna.

Bild på underspända limträbalkar

Bild: SHK

Vad ska fastighetsägaren göra?

Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ska ta reda på om byggnader med underspända limträtakstolar finns, byggs eller projekteras i kommunen.

Du som fastighetsägare har det yttersta ansvaret och ska anmäla till oss snarast om du har byggnader med denna typ av takkonstruktion. Du ska också göra en fackmannamässig undersökning av byggnadens bärförmåga.

Kontakta oss

Kontakta oss om du äger, förvaltar, projekterar, har byggt, bygger eller har arbetat i projekt med underspända limträtakstolar på telefon 0470-410 00 eller e-post stadsbyggnadkontoret@vaxjo.se.

Är du osäker på vilken typ av takkonstruktion du har i din hallbyggnad är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer på SHKs hemsida. Länk till annan webbplats.

Information om tillsyn över takkonstruktioner med underspända takstolar, Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021