Våtservetter orsakar avloppsstopp

Skräp i avloppet orsakar stora problem med återkommande stopp i kommunala avloppsledningar och pumpstationer. Anledningen är att fel saker spolas ner i avloppet, till exempel våtservetter. Det ger onödig igensättning av pumparna som ska leda avloppsvattnet vidare och orsakar driftstopp.

Vid ett avloppsstopp finns risk att avloppsvatten pressas tillbaka upp i bostaden, till exempel i badrummet. Det innebär obehag för de boende och en kostsam sanering som följd. Om det blir stopp i avloppsledningarna kan också orenat avloppsvatten rinna ut i våra vattendrag.

- Vi har återkommande problem med stopp i det kommunala VA-nätet. Arbetet med att rensa ledningar och pumpar är tungt och medför också onödiga kostnader som på sikt kan ge högre VA-avgifter, säger Henrik Östman som är enhetschef på Växjö kommuns VA-avdelning.

Det är bara tillåtet att spola ner urin, avföring och toalettpapper i avloppet - inget annat.

Arbetsmiljö och kostnader

VA-avdelningens personal rensar pumpar och galler för att avloppet alltid skall fungera för invånarna. Arbetet utförs vid behov, även under nätter och helger. I vissa områden är belastningen på pumpstationerna nu så stor att manuella rensningar måste göras dagligen. Den senaste tiden är det våtservetter som spolats ner och är en stor anledning till problemen.

Bara toalettpapper

Toalettpapper löser sig lätt i avloppsvatten, medan andra pappersprodukter fastnar och orsakar stopp. Många känner inte till att det inte är tillåtet att spola ner tvättlappar, blöjinlägg, våtservetter och hushållspapper.

VA-teknikernas bästa tips är att skaffa en papperskorg till badrummet, det är ett enkelt sätt att ta hand om sådant som inte får spolas ner i toaletten. Det bidrar till en bra arbetsmiljö för driftpersonalen, samtidigt som det håller ner driftkostnaderna.

Undvik fett i avloppet

En annan orsak till avloppsstopp är fett. Fett stelnar när det kommer ut i avloppsledningarna och bildar hårda proppar. Att använda diskmedel hindrar inte proppbildning. Ett bättre alternativ är att inte spola ner fett i avloppet, utan lämna fettet som matavfall till biogas, eller i de vanliga soporna till energiutvinning.

Läs mer om vatten och avlopp, och se våra filmer om vad som händer i avloppet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2020