Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Den 19 november är det Världstoalettdagen

En officiell FN-dag med syfte att uppmärksamma hur livsviktigt det är med toaletter. För oss i Sverige är toaletter och rent vatten en självklarhet, men det är ändå viktigt att alla tar sitt ansvar för vattnet om vi ska få behålla det så.

Trots att tillgång till sanitet är en mänsklig rättighet lever idag två miljarder människor i världen utan tillgång till en toalett. Det innebär att det finns fler människor i världen som har en mobiltelefon än som har en toalett. Av dessa två miljarder uträttar 673 miljoner sina behov utomhus i diken, på fält eller vid järnvägsspår.

I Sverige klassas vårt kranvatten som livsmedel och är hårt kontrollerat, men det är ändå viktigt att alla tar sitt ansvar för vattnet om vi ska få behålla den lyxen.

När fel saker spolas ner

Fel saker i toaletten kan allvarligt påverka vårt vatten. Reningsverken klarar exempelvis inte av att rena bort alla kemiska ämnen. En del av dessa hamnar därför slutligen i våra vattendrag och sjöar kan skada vattenlevande djur och organismer. Produkter som innehåller kemikalier som till exempel borttagningsmedel för nagellack, rester från målarfärg och lacknafta ska alltid lämnas till återvinningscentralen. Gamla mediciner ska lämnas tillbaka till apoteket.

Skräp hör hemma i papperskorgen

Det spolas också ner en hel del annat skräp som ofta orsakar stopp i våra pumpstationer och leder till översvämningar, till exempel våtservetter, tvättlappar och hushållspapper. Då rinner avloppsvattnet istället ut orenat i närmaste dike och förorenar naturen. Med en papperskorg bredvid toaletten går det lätt att undvika att skräpet spolas ner.

Bara det här får spolas ner

Allt som kommer inifrån kroppen - kiss, bajs, övriga kroppsvätskor och toalettpapper - får spolas ner. Inget annat. Toalettpapper är tillverkat för att lösas upp i vatten. Våtservetter och hushållspapper däremot har en annan pappersstruktur och orsakar ofta stopp när de klumpar ihop sig i avloppsledningarna.

Spola rätt i avloppet

Mer om Världstoalettdagen

Världstoalettdagen Länk till annan webbplats. är sedan 2014 en officiell FN-dag. Organisationen vill uppmärksamma den globala sanitetskris som det innebär när en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett.

Senast uppdaterad: 18 november 2020