Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kompletterande samråd om ny försörjning av dricksvatten i Braås

Växjö kommun har skickat ut underlag för samråd om ändrad vattenförsörjning för Braås. Våren 2020 hölls ett första samråd om ett förslag till ny vattenförsörjning. Efter det har förslaget uppdaterats och därför genomförs nu ett kompletterande samråd.

Även det uppdaterade förslaget innebär att vatten ska hämtas från sjön Örken och ledas via sjö- och markledningar till nuvarande vattenverk. I det uppdaterade förslaget ska den nya ledningen för råvatten ledas kortare sträcka som sjöledning och längre sträcka som markledning, jämfört med det förra förslaget. Vattnet kommer att förbehandlas innan det används för att förstärka och förbättra tillgången på grundvatten i vattentäkten.

Med den nya lösningen ökar kapaciteten för uttag av grundvatten i Braås vattentäkt. Målet är även enklare rening för att producera dricksvatten, eftersom det nya råvattnet från Örken har bättre kvalitet.

Information har skickats till kända sakägare.

Mer information och lämna synpunkter på förslaget för ändrad vattenförsörjning i Braås.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022