Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny undersökning visar: marklägenheter och seniorbostäder mest intressant

Stort intresse för marklägenheter och seniorboende. Det visar den undersökning som Växjö kommun, i samarbete med de kommunala bostadsbolagen, genomförde under hösten 2020 och som nu är klar.

Undersökningen, som skickats ut till blandade åldrar, visar att det finns ett intresse av att bo i seniorboende, trygghetsboende eller kollektivt boende med gemensamma sällskapsytor. Undersökningen visar också att majoriteten av de som svarat att de är intresserade av att bo i nybyggd hyreslägenhet vill bo hos de kommunala bostadsbolagen.

- Det är glädjande att så många av de svarande önskar bo som hyresgäst hos våra kommunala bostadsbolag. Undersökningen ger oss även en bra indikation på att vi kan behöva intensifiera arbetet med att få fram boende för seniorer, säger Catharina Winberg (M), ordförande VKAB.

De svarande som är intresserade av att bo i Växjö stad vill helst bo i centrum eller på Söder medan Ingelstad lockar mest utanför staden. Ingelstad är framförallt intressant för de som är 66 år eller äldre. Det viktigaste med en ny bostad är tillgång till olika typer av service eller matbutik. Näst viktigast är närhet till kollektivtrafik med god turtäthet.

Undersökningen tog även upp vilka digitala lösningar som kan vara intressanta, varav hemlarm och möjlighet att styra temperatur i bostaden via app är mest intressanta. Undersökningen visar även att leveransbox med kodlås i anslutning till bostaden är intressant för flera av de svarande.

- Växjö växer och därmed ökar behovet av bostäder, undersökningen ger oss ett bra underlag över vilka behov som finns. Undersökningen visar på många sätt hur man som invånare i bästa av världar önskar bo. Vi kan också se mönstret att området där man bor idag vill man också helst bo i vid en eventuell flytt. Denna undersökning i kombination med andra underlag och verktyg som vi har kommer att vara värdefulla när vi tittar på hur vi planerar för vår framtida bostadsproduktion, säger Catharina Winberg (M).

Den vanligaste anledningen till att man står i bostadskö är att det är bra om man med tiden får ändrade behov och hälften av respondenterna vill flytta inom fem år.

Bakgrund

För att kartlägga vilka intressen, behov och önskemål som finns kring framtida hyres- och ägarlägenheter genomfördes under hösten 2020 en enkätundersökning. Det är WSP som genomfört undersökningen som är ett samarbete mellan Boplats Växjö, Vidingehem och Växjöbostäder.

Enkäten skickades per e-post till 20 000 slumpmässigt utvalda av de som är registrerade i den kommunala bostadskön, Boplats Växjö. Totalt kom 2 866 svar in. Mer än 80 procent av de svarande bodde i Växjö kommun.

Senast uppdaterad: 22 februari 2021