Vi uppmärksammar Världsvattendagen 22 mars

FNs Världsvattendag 22 mars är ett bra tillfälle för alla att stanna upp och tänka till om vattnets värde och hur vi använder vårt viktiga dricksvatten. I Sverige förbrukar varje person i genomsnitt 140 liter dricksvatten varje dygn. Bara 10 liter används till mat och dryck.

Vattnets värde är så mycket mer än kostnaden - vatten är oersättligt för hushåll, mat, kultur, hälsa, utbildning, ekonomi och miljö. Inget av värdena får glömmas bort, för att vi tillsammans ska klara att skydda vår viktigaste resurs.

I vår kommun har vi cirka 60 mil ledningar för kommunalt dricksvatten, och i takt med att Växjö växer anläggs fler ledningar för varje nytt bostads- och industriområde. Kommunens VA-tekniker ser till att vi kan leverera mer än 15 000 kubikmeter dricksvatten varje dygn – året om. Vi arbetar ständigt med övervakning av ventiler och vattenledningar för att snabbt hitta vattenläckor och laga dem. På så sätt kan vi undvika att dricksvatten rinner ut i marken i onödan.

Du kan hjälpa oss att minska förbrukningen av vatten. Det kan till exempel vara att stänga av vattnet medan du borstar tänderna, eller att återanvända regnvatten för att vattna i trädgården. Droppande vattenkranar och läckande toaletter är stora ”vattentjuvar” som bör åtgärdas, så att de inte står och rinner.

Mer om att spara och skydda vatten:

Dricksvatten - Vaxjo.se

FNs Världsvattendag Länk till annan webbplats.

Kranmärkt Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2021