Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Vi uppmärksammar Världsvattendagen 22 mars

FNs Världsvattendag 22 mars är ett bra tillfälle för alla att stanna upp och tänka till om vattnets värde och hur vi använder vårt viktiga dricksvatten. I Sverige förbrukar varje person i genomsnitt 140 liter dricksvatten varje dygn. Bara 10 liter används till mat och dryck.

Vattnets värde är så mycket mer än kostnaden - vatten är oersättligt för hushåll, mat, kultur, hälsa, utbildning, ekonomi och miljö. Inget av värdena får glömmas bort, för att vi tillsammans ska klara att skydda vår viktigaste resurs.

I vår kommun har vi cirka 60 mil ledningar för kommunalt dricksvatten, och i takt med att Växjö växer anläggs fler ledningar för varje nytt bostads- och industriområde. Kommunens VA-tekniker ser till att vi kan leverera mer än 15 000 kubikmeter dricksvatten varje dygn – året om. Vi arbetar ständigt med övervakning av ventiler och vattenledningar för att snabbt hitta vattenläckor och laga dem. På så sätt kan vi undvika att dricksvatten rinner ut i marken i onödan.

Du kan hjälpa oss att minska förbrukningen av vatten. Det kan till exempel vara att stänga av vattnet medan du borstar tänderna, eller att återanvända regnvatten för att vattna i trädgården. Droppande vattenkranar och läckande toaletter är stora ”vattentjuvar” som bör åtgärdas, så att de inte står och rinner.

Mer om att spara och skydda vatten

Senast uppdaterad: 7 mars 2022