Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Vill du bygga i sommar? Sök bygglov i tid

Har du planer på att bygga eller renovera i sommar? Då är det viktigt att du i god tid kollar upp om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan så att du hinner få besked innan det är dags. Om du ska söka bygglov eller göra en anmälan kan du göra det snabbt och enkelt via våra e-tjänster.

Processen kan se lite olika ut beroende på vad du önskar göra. Vissa utförande kräver bygglov medan i andra fall kan det räcka med en anmälan. När ärendet är inskickat och komplett är handläggningstiden för bygglov cirka 10 veckor och för anmälan cirka 4 veckor.

För att du snabbt ska få ditt besked är det viktigt att du skickar med fullständiga och kompletta handlingar. Det minskar handläggningstiden. Kolla gärna igenom våra checklistor innan du ansöker så att du får med alla handlingar som behövs.

Senast uppdaterad: 29 mars 2021