Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun förbereder för nya villatomter i Rottne

De fem villatomterna i södra delen av Rottne som Växjö kommun tog fram 2019 är nu sålda och det är dags att förbereda för nästa etapp med åtta nya villatomter. Samtidigt pågår även förberedelser för 27 nya villatomter i Gemla.

Arbetet, på Drottningvägen i Rottne, med att förbereda för vatten och avlopp samt gator startar i sommar och villatomterna planeras säljas genom den kommunala tomtkön under 2022. Efterhand som dessa villatomter säljs kan kommunen även skapa ytterligare 20 villatomter i etapper inom området i Rottne.

2020 färdigställdes nio nya villatomter längs sjön i Braås och under hösten 2021 påbörjas även arbetet med att förbereda för 27 nya villatomter i Öpestorp, Gemla.

- Växjö växer både i staden, tätorterna och på landsbygden. Det viktigt att vi skapar förutsättningar för såväl befintliga som nya invånare att kunna bygga sitt drömhus i våra fina tätorter. Det är bra både för tillväxten och valfriheten, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen godkände idag exploateringskalkylen för området i Rottne. Tekniska nämnden tar beslut om projektplanen i början av juni.

Senast uppdaterad: 4 maj 2021