Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Lättnader i bevattningsförbudet för Braås, Dädesjö och Böksholm

Den 29 juni införs lättnader i det bevattningsförbud som började gälla i Braås, Dädesjö och Böksholm den 18 juni. Den enda restriktion som fortfarande gäller är bevattning med spridare kopplad till det kommunala dricksvattennätet.

Sommarens värme och hög vattenförbrukning orsakade problem med vattenförsörjningen i Braås, Dädesjö och Böksholm. Därför infördes ett bevattningsförbud den 18 juni.

Sedan bevattningsförbudet infördes har vattenförbrukningen legat på normala nivåer och produktionskapaciteten vid Braås vattenverk har återhämtat sig. Därför införs nu lättnader. Den enda restriktion som fortfarande gäller är bevattning med spridare kopplad till det kommunala dricksvattennätet.

- Lättnaderna kan införas tack vare att alla hjälpts åt och respekterat restriktionerna. Om vi alla även fortsättningsvis tänker efter hur dricksvattnet används kan vi undvika att restriktionerna åter behöver skärpas under resten av sommaren, säger Steve Karlsson, VA-chef i Växjö kommun.

Senast uppdaterad: 28 juni 2021