Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Oförändrad taxa för vatten och avlopp 2022

Idag beslutade kommunfullmäktige om ny va-taxa för 2022. Den nya taxan började gälla från och med den 1 januari 2022 och innebär att vatten- och avloppsavgifterna är oförändrade under nästa år.

Kommunens taxa för vatten och avlopp är uppdelad i två delar: brukningsavgift och anläggningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift vid exempelvis nyanslutning av en fastighet. Brukningstaxan består av en fast del baserad på fastighetens storlek på vattenmätare, dagvattenavgift samt en rörlig del baserad på hur mycket vatten som förbrukas.

- I jämförelse med andra kommuner har Växjö successivt gått från att ha högre taxa än medelkommunen till att nu ligga lägre än medelkommunen. Men även om Växjös taxa varit oförändrat under vissa år står vi inför utmaningar för att möta framtidens behov med nya investeringar, vilket kommer bidra till att kostnaderna och därmed även taxan kan komma att öka i framtiden för att klara ett växande antal invånare, säger Malin Engström, VA-chef.

Taxa för vatten och avlopp

Senast uppdaterad: 31 augusti 2021