Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Smarta sopkärl ska kalla på tömning

Snart kan det regionala avfallsbolaget SSAM få invånarnas sopkärl att kalla på sopbilarna när det är dags för tömning.

Idag töms många kärl som inte är fulla, men med ny teknik kan tömningen ske mer effektivt och hållbart. Nu är en upphandling klar och arbetet kan gå in i nästa fas.

Det är i projektet Diaccess, som är ett samarbete mellan Växjö kommun och näringslivet där lösningar på samhällsutmaningar tas fram, som en upphandling nu gjorts för att få fram en ny lösning för tömning av sopkärl. Upphandlingen är nu klar och vanns av företaget Bintel AB. Bintel ska nu tillsammans med SSAM, utveckla lösningen där sopkärlen med teknikens hjälp ska kalla på sopbilarna när det är dags för tömning.

Lösningen ska i första hand reglera tömning av avfall från flerfamiljshus och verksamheter, men skulle i förläningen även kunna hantera behovsanpassad tömning av exempelvis trädgårdsavfall från villor.

En tidigare förstudie har visat att många sopkärl är långt ifrån fulla när de töms och att det finns stor potential till effektivisering och miljöbesparingar. Förstudien visar att cirka hälften av sopkärlen skulle kunna tömmas mer effektivt om tömningen baseras på fyllnadsgrad i stället för dagens statiska körturer med förutbestämda intervaller. Resultaten fick SSAM att söka en samarbetspart i näringslivet, för att utveckla en lösning. Projektet Diaccess blev en möjliggörare för detta, då Diaccess hjälper till med en modell för att upphandla för innovation, när man som behovsägare vill ha något som inte finns tillgängligt på marknaden idag.

- Den största utmaningen ligger i att sätta upp en system-arkitektur, som utifrån analys av sensordata, automatiserat genererar behovsanpassade körscheman. Det känner jag att det utvalda företaget kan hjälpa oss med, säger Per Gunnarsson, IT- och digitaliseringsansvarig på SSAM.

Målet med den lösning som Bintel och SSAM nu skall utveckla är att tekniken skall möjliggöra effektivisering och miljöbesparingar, samt att lösningen skall komma många fler aktörer och avfallsbolag tillgodo framgent.

Mer om Diacess finns på Diacess webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022