Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunen gör en anmälan på vindkraftparken i Furuby

Växjö kommun har idag skickat in en anmälan om misstanke om miljöbrott på vindkraftparken i Furuby. Anledningen är att vindkraftsbolaget ändrat infrastrukturen i området utan samråd med kommunen.

Bolaget Furukraft AB håller på att bygga en vindkraftspark i Furuby. Enligt villkoren i tillståndet ska kommunen och bolaget ha ett samråd om infrastrukturen. Detta samråd ägde rum i våras. Därefter har kommunen fått in klagomål om att infarten till området har ändrat plats och att vägområdet breddats. Detta var inte med under samrådet, vilket brutit mot villkoret och gör att kommunen nu kommer att göra en anmälan.

- Vi fick in klagomål från de närboende, vilket gjorde att vi åkte ut på plats för att kontrollera. På plats såg vi att de pågående anläggningsarbetena inte stämde med den information vi tidigare fått. Vi är då skyldiga att lämna in en anmälan om misstanke om miljöbrott eftersom detta helt enkelt är ett brott mot villkoret, säger Kaisa Sandstedt, enhetschef på miljöskyddsenheten.

Anmälan har skickats till Polisen.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021