Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nu startar försäljningen av kommunens tre vattenkraftverk

Anbudstiden har gått ut

Anbudstiden för att lämna in intresse för att köpa något av kommunens tre vattenkraftverk har gått ut. Nu pågår en försäljningsprocess. Du som har lämnat in anbud kommer att få mer information när den processen är klar.

Växjö kommun tar nu emot anbud från intressenter som vill köpa något av kommunens tre vattenkraftverk, med tillhörande regleringsdammar. Samtliga kraftverk ligger mellan sjön Örken och Helgasjön.

De tre verken som är till salu:

  • Böksholms kraftverk (Strömfallsfastighet Föreda 5:3), med en normalårsproduktion på cirka 0,96 GWh.
  • Lidekvarns kraftverk (Strömfallsfastighet Nykulla 6:1, Tolg 2:5 och Tolg 18:1), med en normalårsproduktion på cirka 0,85 GWh.
  • Åby kraftverk (del av Åbyfors 2:85, avstyckning pågår). Normalårsproduktion beräknas till 0,9 GWh. Verket är inte i drift.

- Verken kostar mycket pengar för våra skattebetalare, i form av främst underhåll. Privata företag i branschen har ofta stora kunskaper om vattenkraftsteknik vilket möjliggör en billigare drift, därför är detta rätt väg att gå. Viktigt att poängtera är att vi kommer ställa vissa krav på en ny ägare, som exempelvis att de måste sköta driften och verksamheten på ungefär samma sätt som idag, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Beslut om försäljning av de tre vattenkraftverken togs av kommunstyrelsen 2019.

Senast uppdaterad: 25 april 2022