Mata gärna fåglar – på rätt sätt

Fåglar är ett naturligt inslag i våra tätbebyggda områden och en viktig del av vår natur. Många gläds åt att mata fåglar och gör det i gott syfte, men just nu ser miljö- och hälsoskyddsavdelningen ett ökat antal klagomål gällande just fågelmatning. 

Om du vill mata fåglar bör du se till att matningen inte medför olägenhet för andra eller får negativa konsekvenser för fåglarna.

Att tänka på när du matar fåglar

  • Om du vill mata fåglar på din fastighet, lägg inte maten på marken, utan använd ett fågelbord för småfåglar, som är lätt att hålla rent. Då undviker du att maten drar till sig skadedjur och att sjukdomar sprids mellan fåglarna via avföring.
  • Mata fåglar endast med anpassad fågelmat. Det är olämpligt, och i vissa fall förbjudet, att mata vilda djur med matrester.
  • Ta hänsyn till din omgivning! Många störs av att ansamlingar av fåglar skränar och skräpar ner. Undvik att mata i anslutning till exempelvis badplatser och lekparker. Matar du fåglar på din egen fastighet, se till att du följer rekommendationerna ovan.
  • Vill du mata sjöfåglar, välj att ge dem frön, frukt och grönt i första hand. Växjö kommun avråder från att mata änder och gäss med bröd, då det kan leda till undernäring och missbildning, så kallade änglavingar.
  • Under sommarhalvåret behöver fåglarna normalt inte matas då det finns en rik tillgång av naturlig föda.
Senast uppdaterad: 30 maj 2022