Eldningsförbud hävs i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Kronobergs län.

Förbudet upphör att gälla från och med den 5 juli 2022 klockan 8.

SMHI:s prognoser för de kommande dagarna anger att det är låg brandrisk att vänta.

Senast uppdaterad: 5 juli 2022