Tillfällig omledning av trafiken i Högstorp

Under våren utför vi ett större arbete med att byta till nya VA-ledningar på Högstorpsvägen. Arbetet startar första veckan i april och beräknas vara klart i början på juli.

I samband med arbetet påverkas trafiken i området. En delsträcka av Högstorpsvägen stängs av för trafik i den ena körriktningen. Det gäller sträckan efter infarten till Hemköp i riktning mot Holstorp förbi korsningen vid Tjädervägen. Trafiken in mot Högstorp leds då om via Kalmarvägen.

  • Högstorpsvägen är öppen för biltrafik i riktning från Holstorp mot Fagrabäcksrondellen.
  • Gång- och cykeltrafik kan passera i båda riktningarna.
  • Infarten till Hemköp är öppen för trafik.

Följ skyltar i området och var uppmärksam när du passerar arbetsområdet. Tack för visad förståelse!

Information finns också på www.vaxjo.se/trafikstorningaröppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juli 2017