Spolning av vattenledningar i Åryd

Vi spolar vattenledningar.

I augusti och september utför vi renspolning av vattenledningsnätet i Åryd. Arbetet utförs av företaget Svapipe AB på uppdrag av Växjö kommun.

Spolningen är en del av underhållsarbetet för att förebygga missfärgat vatten och för att kunna fortsätta leverera dricksvatten av bra kvalitet.

När?

Arbetet utförs i slutet av augusti och början av september (vecka 35 och 36).

Spolningen delas upp i etapper. De fastighetsägare som berörs i varje etapp kommer att få information i brevlådan, 3-5 dagar i förväg. I den informationen uppmanar vi till att inte använda vattnet den dag spolningen utförs.

Påverkan hos kunder

Berörda fastigheter ska hålla alla vattenkranar stängda under hela tiden som arbetet pågår. Vattenledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgningen är inte farlig, men man skall inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning

Missfärgningar kan även uppstå utanför det området där spolning pågår.

Frågor om spolningsarbetet besvaras av:

Svapipe AB

Jan-Eric Johansson, tel 0733-69 36 03
Håkan Jakobsson, tel 0733-69 36 02

Växjö kommun

Mats Fridlund, tel 0470-410 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017