VA-arbeten på Gökvägen

I slutet av augusti påbörjar vi arbetet med nya markledningar för vatten och avlopp på Gökvägen i Växjö. Vi kommer att arbeta längs sträckan från Tärnvägen till Vildgåsvägen.

Arbetet gör vi för att det även i fortsättningen ska finnas fungerande avlopp och dricksvatten av bra kvalitet.

När?

Vi beräknar påbörja arbetet vecka 34 (slutet av augusti) och vara klara vecka 42 (mitten av oktober).

Påverkan under byggtiden

Arbetet innebär grävarbeten i gatan och byggtrafik förekommer i området. Vi genomför arbetet i två etapper, först Tärnvägen - Måsvägen och därefter Måsvägen - Vildgåsvägen. Vår ambition är att fastigheterna i området ska ha fri in- och utfart, men tillfälliga hinder kan förekomma. Följ skyltningen i området och var extra uppmärksam i trafiken!

Hos de berörda fastigheterna kan det förekomma tillfälliga korta avbrott i leveransen av dricksvatten, i samband med omkopplingsarbeten. I övrigt kommer fastigheterna att ha normal tillgång till dricksvatten under byggtiden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2017