Måndag 15 oktober påbörjas VA-arbeten på Skiftesvägen

Arbete med att anlägga nya markledningar för vatten och avlopp påbörjas måndag 15 oktober på Skiftesvägen i Växjö.

Vi gör arbetet för att det även i fortsättningen ska finnas fungerande avlopp och dricksvatten av bra kvalitet.

När?

Arbetet beräknas pågå mellan 15 oktober och 26 oktober 2018.

Påverkan under byggtiden

Arbetet innebär grävarbeten i gatan längs Skiftesvägen och byggtrafik förekommer i området. Det innebär att framkomligheten är begränsad. Vi strävar efter att hålla ett körfält öppet, men tillfälliga hinder kan förekomma.

Gångbanan längs Skiftesvägen vid Torparskolan kommer att vara avstängd. Gående hänvisas till andra sidan gatan, där det kommer att finnas en tillfällig gångbana på en del av sträckan.

Följ skyltningen i området och var extra uppmärksam i trafiken!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2018