Nya föreskrifter för avfallshantering

Idag beslutade kommunfullmäktige om nya föreskrifter för avfallshantering för Växjö kommun. De nya föreskrifterna börja gälla från 1 januari 2019 och reglerar bland annat fastighetsägarens ansvar för hantering av avfall.

Föreskrifter för avfallshantering är det regelverk som all avfallshantering inom Växjö kommun lutar sig mot. Föreskrifterna har nu uppdaterats för att tydliggöra att det är Södra Smålands avfall och miljö, SSAM, som har uppdraget att hämta och behandla avfallet i kommunen, och för att stödja det nya sorteringssystemet fyrfack som ska införas i kommunen.

Nyheter och förändringar i föreskrifterna

I föreskrifterna finns fler nyheter som också påverkar avfallshanteringen i kommunen:

  • När nya slamavskiljare anläggs får slanglängden inte vara mer än 15 meter, till skillnad från tidigare 20 meter. Ändringen görs för att följa Arbetsmiljöverkets rekommendationer samt förbättra arbetsmiljön för chaufförer.
  • Lock till slamavskiljare får inte väga mer än 15 kilo, alternativt 25 kilo om locket kan skjutas åt sidan istället för att lyftas. Ändringen görs för att förbättra arbetsmiljön för chaufförer som tömmer slamavskiljare. Idag kan en del lock väga upp mot 200 kilo och det pågår ett arbete att fasa ut dessa lock.
  • SSAM och tekniska nämnden som ansvarar för avfallshanteringen får rätt att avsluta eller ändra ett abonnemang om fastighetsägaren inte följer sorteringsinstruktioner. För att det ska hända krävs det att fastighetsägaren uppenbart missköter sitt abonnemang under en längre period. Detta gäller också om ett sopkärl upprepade gånger är överfullt, för tungt eller står på fel dragavstånd.
  • För att kunna söka uppehåll i sophämtning ska uppehållet minst gälla i sex månader. Tidigare har det varit möjligt att söka uppehåll för två månader, men ändringen görs för att minska administrationen kopplad till uppehåll i sophämtning som idag är resurskrävande.

De nya föreskrifterna är sedan tidigare beslutade av kommunfullmäktige i Tingsryd och Lessebo. Det gemensamma regelverket är en del av samverkan för en bättre avfallshantering i SSAM, som ägs av Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner. Markaryd och Älmhult beslutar om nya föreskrifter för avfallshantering under 2019.

SSAM tar över ansvaret för avfallshanteringen i de fem kommunerna från och med 1 januari 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2018