VA-arbete med sjöledning i Evedal

I början av april utför vi ett arbete med att gjuta ett betonghölje över delar av en vattenledning i Helgasjön, vid Evedal i Växjö.

Vi gör arbetet för att skydda vattenledningen från yttre skador, till exempel från båttrafik. Arbetet, som pågår den 8-18 april 2019, utförs i Evedal i närheten av Sjöborgen och ångbåtsbryggan.

Arbetet kommer att pågå dels i strandkanten, och dels på en cirka 100 meter lång sträcka från land och ut i Helgasjön med hjälp av båt och dykare. Maskiner och material kommer att finnas på land och i sjön vid arbetsområdet.

Följ skyltning och var extra uppmärksam när du passerar arbetsområdet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2019