Spolning av vattenledningar i Lammhult

Vi utför renspolning av vattenledningsnätet i Lammhult. Arbetet utförs av företaget Svapipe AB på uppdrag av Växjö kommun. Arbetet genomförs områdesvis i maj och juni.

Spolningen är en del av underhållsarbetet för att förebygga missfärgat vatten och för att kunna fortsätta leverera dricksvatten av bra kvalitet.

När?

Arbetet utförs i maj och juni, vecka 20 - 25.

Spolningen delas upp i etapper. De fastighetsägare som berörs i varje etapp kommer att få information i brevlådan, 3-5 dagar i förväg. I den informationen uppmanar vi till att inte använda vattnet den dag som vi utför spolningen.

Påverkan hos invånarna

Håll alla vattenkranar stängda i de berörda fastigheterna under hela tiden som arbetet pågår. Tappa upp vatten i förväg så att du klarar dig under dagen. Dricksvattnet kan bli missfärgat i samband med spolningarna. Missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda starkt missfärgat vatten till dryck eller matlagning. Missfärgat vatten kan även uppstå utanför det området där spolning pågår.

Om du har frågor, kontakta oss

Svapipe AB: Daniel Nikolov 073-369 36 06 eller Håkan Jakobsson 073-369 36 02

Växjö kommun: Karoline Wiklund, tel 0470-410 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2019