Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län. Brandrisk råder i skog och mark. Open burning prohibition order applies. Es gilt ein allgemeines Feuerverbot. سريان أمر حظر إشعال النار

Stäng meddelande

Direktmöte i Kalvsvik 20 maj

20 maj klockan 18.30 är du välkommen på Direktmöte i Kalvsvik. Politiker och tjänstepersoner finns på plats och du har möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter om vad du vill.

Mötet hålls i Kalvsviks bygdegård. Mötet kommer ske enligt rundabordsmodellen med följande teman och tjänstepersoner från Växjö kommun:

  • Bostäder - Per-Åke Janén, VD Vidingehem
  • Utbyggnad av fibernätet - Mats Bildh, affärsområdeschef Wexnet
  • Skola och barnomsorg - Anders Tjäder, områdeschef Västra skolområdet utbildningsförvaltningen
  • Trygghet - Fredrik Ivarsson, avdelningschef produktionsavdelningen, tekniska förvaltningen
  • Service och besöksnäring - Therese Friman, näringslivsutvecklare, näringslivskontoret

På mötet deltar även kommunstyrelsens vice ordförande Eva Johansson (C), kommunalråden Oliver Rosengren (M), Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S), Växjö kommuns landsbygdsutvecklare Björn Idlinge samt Eva Larsson-Ringqvist från sockenrådet.

Mötet avslutas klockan 20.30. Vi bjuder på fika.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2019