Nya avgifter för vatten och avlopp föreslås från och med 2020

Tekniska nämnden har lämnat förslag till ny taxa för VA. Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften från och med 1 januari 2020, och att övriga VA-avgifter är oförändrade. Förslaget lämnas nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Anläggningsavgiften föreslås höjas med 2,84%, för att följa index. Anläggningsavgiften är den engångsavgift som betalas för att ansluta nybyggda hus till kommunalt vatten och avlopp.

Övriga VA-avgifter föreslås vara oförändrade.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2019