Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län. Brandrisk råder i skog och mark. Open burning prohibition order applies. Es gilt ein allgemeines Feuerverbot. سريان أمر حظر إشعال النار

Stäng meddelande

Nya avgifter för vatten och avlopp föreslås från och med 2020

Tekniska nämnden har lämnat förslag till ny taxa för VA. Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften från och med 1 januari 2020, och att övriga VA-avgifter är oförändrade. Förslaget lämnas nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Anläggningsavgiften föreslås höjas med 2,84%, för att följa index. Anläggningsavgiften är den engångsavgift som betalas för att ansluta nybyggda hus till kommunalt vatten och avlopp.

Övriga VA-avgifter föreslås vara oförändrade.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2019