VA-arbeten i Björnö i Lammhult

Arbetet påverkar framkomligheten på gång- och cykelvägen mellan Björnö och Lammhult. Korta tillfälliga avbrott på vattnet och lägre tryck förekommer för vissa fastigheter i området. 

Vi förnyar ledningarna för kommunalt vatten och avlopp i Björnö i Lammhult.

När

Vi påbörjar arbetet vecka 41 (början av oktober) och beräknar vara klara vecka 47 (slutet av november).

Påverkan under byggtiden

Grävarbete pågår vid gång- och cykelvägen mellan Björnö och Lammhult. Det är begränsad framkomlighet, men gång- och cykeltrafikanter kan passera. Följ skyltningen i området och var extra uppmärksam när du passerar!

I samband med omkopplingar blir det korta tillfälliga avbrott i vattenförsörjningen. Det kan också bli lägre tryck på vattnet under tiden för arbetet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2019